LỊCH CÚP ĐIỆN AN GIANG 3 NGÀY TỚI

LỊCH CÚP ĐIỆN AN GIANG 3 NGÀY TỚI

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

13/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Mỹ Phước (khu vực từ chùa Đông Thạnh đến trường Bùi Hữu Nghĩa) – TPLX

13:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu Tám Bửu) -TP Long Xuyên

13:00

16:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Mỹ Phước (khu vực từ cầu Tầm Bót Trong đến chùa Đông Thạnh) – TPLX

08:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ cầu Bằng Lăng đến ngã 3 Mương Điểm phía bên phải) – TP Long Xuyên

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Bình Đức (từ cây xăng Huy Hoàng đên cầu Xếp Bà Lý phía bên trái) – TP Long Xuyên

07:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Chợ Mới

Một phần xã Hội An (từ Cầu Cái Nai đến chợ Cái Tàu); một phần ấp Bình Phú thuộc xã Hòa An – huyện Chợ Mới – tỉnh An Giang.

07:00

18:00

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

13/10/2021

Điện lực Châu Đốc

Cơ sở NUÔI CÁ (NGUYỄN VĂN BỐN), trụ 476AP/56 tuyến 476AP, xã Phú Hội, huyện An Phú.

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Châu Đốc

Đường Kinh Hòa Bình từ nhà số 321 đến nhà số 463 (giáp thành phố Lễ Hội), phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc.

11:00

13:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Công ty TNHH MTV Hiệp Ngọc 1, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

09:30

10:15

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Công ty TNHH MTV Hiệp Ngọc 2, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.

10:20

11:20

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch, TTNS, huyện Thoại Sơn.

08:30

09:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA HKD Lê Phước An, Bình Thành, huyện Thoại Sơn.

14:30

15:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại HT Cấp Nước Tây Huề Bình Thành, Bình Thành, huyện Thoại Sơn.

13:30

14:20

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Châu Phú

TBA TB Mương Bộ Đội TK3, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Tịnh Biên

Xã Vĩnh Trung , Núi Voi, một phần xã Văn Giáo, thị trấn Chi Lăng ( cặp kênh Xáng Cụt ) – huyện Tịnh Biên.

07:30

16:30

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

13/10/2021

Điện lực Tịnh Biên

Khu vực Đình Nhơn Hưng xã Nhơn Hưng – huyện Tịnh Biên.

08:30

15:30

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

14/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Quý (khu vực ASSH trong khu ĐL Mỹ Quý) – TP Long Xuyên

08:00

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu Kênh Đào đến nhà Thờ Vĩnh Nhuận) huyện Châu Thành

07:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ UB xã đến cầu Chung Xây) huyện Châu Thành

16:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ UB xã đến cầu Chung Xây) huyện Châu Thành

07:00

07:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Đốc

Đường Hoàng Diệu, dãy chẵn trên đoạn 2 bên lối rẽ vào Little Sài Gòn, phường Châu Phú B.

07:30

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA T6 Kênh Đào , Vĩnh khánh, huyện Thoại Sơn.

14:10

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Tô Thị Thanh Thủy, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

15:10

16:10

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Xẻo Lách 1 , Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn.

13:05

14:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Cty TNHH Nông An Tiêm, Định Mỹ, huyện Thoại Sơn.

09:30

10:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA KDC Hòa Thành, Định Thành, huyện Thoại Sơn.

08:30

09:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Thọai Sơn

Tại TBA Trường THCS Vĩnh Trạch, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

10:40

11:40

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Châu Phú

TBA TB Bình Chánh, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Tịnh Biên

Trung tâm dạy nghề huyện Tịnh Biên, ấp Xuân Hòa TT Tịnh Biên – huyện Tịnh Biên.

08:30

15:30

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Bình Đức (khu vực từ Tu Viện Thánh Gia đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái) – TP Long Xuyên

07:30

14:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Mỹ Xuyên (khu vực đường Lý Thái Tổ nối dài từ ngã 4 Đại Học AG đến trường TH Sư Phạm) – TP Long Xuyên

07:30

13:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Cơ sở đinh Đức Hùng, phường Mỹ Phước – TP Long Xuyên

11:30

13:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Bình Đức (khu vực rạch Cần Xây) – TPLX

08:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Long (khu vực từ Cty Xây Lắp AG đến cầu Cái Sơn, một phần đường Trần Nhật Duật, hẻm cầu Cái Sơn) – TP Long Xuyên

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần P. Mỹ Long (khu vực đường Lý Thái Tổ từ ngã tư Thoại Ngọc Hầu đến ngã 3 Chu Văn An) – TP Long Xuyên

10:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực Mương Thơm) – TP Long Xuyên

13:00

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

TB Tám Phủ, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành

07:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Bình Hòa (khu vực rạch Mương Tân Hanh đến bến Cảng KCN Bình Hòa), huyện Châu Thành

10:00

12:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Trạm Cty TNHH Dung Thiên Tân, TT An Châu, huyện Châu Thành

13:00

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

trạm Quốc Anh 2 , xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

09:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Trạm VP UBND huyện Châu Thành, huyện Châu Thành

11:00

13:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần TT An Châu (khu vực từ bến đò An Châu đến xóm Hến), huyện Châu Thành

08:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Đốc

TB Tám Sớm, trụ 476AP/118A/1 tuyến 476AP, xã Phú Hội, huyện An Phú.

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Tri Tôn

Một phần Xã Núi Tô, An Tức – Huyện Tri Tôn

07:30

17:00

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

15/10/2021

Điện lực Tịnh Biên

Khu vực Núi Phú Cường, ấp Phú Cường xã An Nông – huyện Tịnh Biên.

08:30

15:30

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện