Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

26/11/2021

Điện lực Tịnh Biên

ấp Tân Hiệp KDC Tân Lợi xã Tân Lợi – TB

07:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Tịnh Biên

Trạm bơm Hòa Hưng, khóm Hòa Hưng thị trấn Nhà Bàng – TB

07:30

13:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Phú Tân

Mất điện trạm lò bánh Lê Thành Chơn

08:17

08:47

Thay TI định kỳ trạm lò bánh Lê Thành Chơn

26/11/2021

Điện lực Phú Tân

Mất điện trạm T23A Long Sơn – Chợ Vàm (T23A Phú Tân)

08:40

09:12

Thay TI định kỳ trạm T23A Long Sơn – Chợ Vàm (T23A Phú Tân)

26/11/2021

Điện lực Phú Tân

Mất điện trạm TBHTX Thạnh Phú 3 (TB 19/5B)

09:21

09:53

Thay điện kế định kỳ trạm TBHTX Thạnh Phú 3 (TB 19/5B)

26/11/2021

Điện lực Phú Tân

Mất điện trạm T22A Chợ Vàm (T22A Phú Tân)

09:18

10:03

Thay TI định kỳ trạm T22A Chợ Vàm (T22A Phú Tân)

26/11/2021

Điện lực Phú Tân

Mất điện trạm THT Nam Phú Bình (TB 19/05 điểm 4)

10:04

10:47

Thay điện kế định kỳ trạm THT Nam Phú Bình (TB 19/05 điểm 4)

26/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Phường Mỹ Bình (khu vực đường Ngô Quyền từ NM NĐ Tỉnh Đội đến bến đò Công Chánh cũ) – TP Long Xuyên

09:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Thành(khu vực KDC Tân Thành)-huyện Châu Thành

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Vĩnh Hanh(khu vực rạch Kinh Đào)-huyện Châu Thành

08:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Chợ Mới

Dọc kênh Thầy Cai thuộc xã Mỹ An – huyện Chợ Mới – An Giang.

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Châu Đốc

Trạm T23 Vĩnh Hội Đông, trụ 476AP/30/96, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú (bán tổng cho Cty ĐN AG)

07:30

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Tân Châu

Xã Vĩnh Xương – Tân Châu – AG

08:00

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần Phường Bình Khánh, Bình Đức và Xã Mỳ Hòa Hưng, TPLX

06:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần Phường Mỹ Xuyên –Mỹ Phước – Đông Xuyên -TPLX

17:00

17:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần Phường Mỹ Xuyên –Mỹ Phước – Đông Xuyên -TPLX

06:00

06:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Châu Đốc

– Thủ Khoa Nghĩa (từ Nguyễn Văn Thoại đến Sương Nguyệt Anh); – Đường Nguyễn Văn Thoại từ Viễn thông Châu Đốc đến Thủ Khoa Huân; – Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Chi Lăng, Bạch Đặng, Đống Đa, Sương Nguyệt ANh; – Đường Thù Khoa Huân từ Sương Nguyệt Anh đến N.V. Thoại);

07:00

07:10

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Châu Đốc

– Thủ Khoa Nghĩa (từ Nguyễn Văn Thoại đến Sương Nguyệt Anh); – Đường Nguyễn Văn Thoại từ Viễn thông Châu Đốc đến Thủ Khoa Huân; – Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Chi Lăng, Bạch Đặng, Đống Đa, Sương Nguyệt ANh; – Đường Thù Khoa Huân từ Sương Nguyệt Anh đến N.V. Thoại);

17:20

17:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Châu Đốc

– Thủ Khoa Nghĩa (từ Hẻm Miếu Ông Hàn đến Cầu Vĩnh Ngươn), Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo (từ bến đò Cồn tiên đến Chợ Châu Thạnh), Louis Pasteur (từ Chợ Châu Thạnh đến Cử Trị), Đường Doãn Uẩn (từ Thủ Khoa Nghĩa đến Cầu Cồn Tiên), KDC Xí nghiệp Rượu thuộc phường Châu Phú A; – Phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc.

07:00

17:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Tân Châu

Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa – Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc – An Phú – AG

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Thọai Sơn

Ấp Kinh Đào (khu vực từ UBND xã Phú Thuận đến cầu Ranh Thoại Sơn -Long Xuyên) – huyện Thoại Sơn.

08:30

16:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

27/11/2021

Điện lực Châu Phú

Ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành thuộc xã Mỹ Đức; ấp Khánh Lợi thuộc xã Khánh Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh thuộc xã Mỹ Phú; toàn bộ xã Ô Long Vỹ; ấp Hưng phát thuộc xã Đào Hữu Cảnh – huyện Châu Phú

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Phú Tân

Một phần thị trấn Chợ Vàm, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân.

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần Phường Mỹ Xuyên, Mỹ Phước , Mỹ Quý, Mỹ Thới , TPLX

06:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần Phường Bình Đức – TPLX

07:00

07:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Long Xuyên

Một phần Phường Bình Đức – TPLX

17:00

17:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Bình,TT An Châu(khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu xếp Bà Lý đến ngã Ba Lộ tẻ)-huyện Châu Thành

07:30

11:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần xã Bình Hòa(khu vực dọc QL91 từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Mương Út Xuân)-huyện Châu Thành

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần TT An Châu(khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu Út Xuân đến cầu xếp Bà Lý)-huyện Châu Thành

17:00

17:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần TT An Châu(khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu Út Xuân đến cầu xếp Bà Lý)-huyện Châu Thành

07:00

07:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Châu Đốc

Phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và 1 phần xã Vĩnh Châu (đường Lê Hồng Phong) – TP Châu Đốc

07:00

17:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực dọc kinh Trường Tiền xã Định Mỹ – huyện Thoại Sơn.

08:00

16:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Thọai Sơn

Ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Khánh – huyện Thoại Sơn.

08:00

13:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Châu Phú

Thị trấn Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ tây, một phần xã Bình Long ( ấp Bình Hưng, Bình Chánh), xã Mỹ Phú ( ấp Mỹ Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thuận, Mỹ Trung)- huyện Châu Phú

07:00

15:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

28/11/2021

Điện lực Phú Tân

Một phần xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân.

07:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp