LỊCH CÚP ĐIỆN SÓC TRĂNG 3 NGÀY TỚI

LỊCH CÚP ĐIỆN SÓC TRĂNG 3 NGÀY TỚI

Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

13/10/2021

Điện lực Cù Lao Dung

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

08:00

16:30

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Thạnh Trị

Một phần ấp Phú Tân – thị trấn Phú Lộc.

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

Ấp Chợ Cũ – thị Trấn Mỹ Xuyên

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Kế Sách

Một phần ấp An Bình – Thị trấn An Lạc Thôn

08:00

15:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Trần Đề

Ấp Đầy Hương 2 – xã Thạnh Thới An – huyện Trần Đề.

08:00

13:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

Một phần ấp Minh Duy – xã Hòa Tú 2; một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Trần Đề

Ấp Bờ Đập – xã Viên An – huyện Trần Đề – ST.

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/10/2021

Điện lực Long Phú

– Ấp Trường Bình xã Trường Khánh

08:00

09:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/10/2021

Điện lực Ngã Năm

Một phần khóm 2 – Phường 1

07:30

16:30

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

14/10/2021

Điện lực Cù Lao Dung

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

08:00

16:30

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực TP Sóc Trăng

thuộc đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 228, 119 đến giáp nhà số 406, 285).

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

Một phần ấp Thạnh Hòa – xã Gia Hòa 2.

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Kế Sách

Ấp 4, Ấp 5A – xã Ba Trinh; Ấp 1, 2, 3 – xã Trinh Phú; một phần ấp Cứ Mạnh – xã Xuân Hòa

08:00

15:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/10/2021

Điện lực Long Phú

Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 1 – TT Đại Ngãi – huyện Long Phú

08:00

15:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/10/2021

Điện lực Long Phú

Mất điện một ấp Tân Quy B – xã Tân Hưng – huyện Long Phú

08:00

16:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

14/10/2021

Điện lực Trần Đề

Ấp Tài Công – xã Tài Văn – huyện Trần Đề, ST.

08:00

13:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/10/2021

Điện lực Trần Đề

Ấp Thạnh Nhãn 1 – xã Thạnh Thới Thuận – huyện Trần Đề – ST.

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Cù Lao Dung

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

08:00

16:30

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Một phần ấp An Trạch, ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp huyện Châu Thành ST

08:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Không

08:00

09:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Không

10:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Thạnh Trị

Bao gồm một phần các ấp: Kiết Lợi, Kiết Thắng – xã Lâm Kiết.

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Không

13:00

14:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Châu Thành

Không

15:00

16:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực TP Sóc Trăng

thuộc đường Trương Công Định (từ giáp đường Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Nguyễn Văn Linh), đường 30/4 – Phường 2 (từ giáp nhà 01, 10 đến giáp nhà số 19, 50).

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

phần ấp Vĩnh B – xã Gia Hòa 1.

08:00

16:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Kế Sách

Xã Kế Thành, Kế An; một phần ấp An Định, An Thành – Thị trấn Kế Sách; Ấp Số 1, một phần ấp Hậu Bối, Nam Hải – xã Đại Hải

08:00

12:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Kế Sách

Một phần ấp Cứ Mạnh – xã Xuân Hòa

08:00

16:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Mỹ Xuyên

Một phần các ấp: Long Hòa, Vĩnh A, Vĩnh B, Phước Hòa, Tam Hòa – xã Gia Hòa 1.

08:00

11:30

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Long Phú

Mất điện một phần ấp Phú Trường – xã Phú Hữu – huyện Long Phú.

08:00

16:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

15/10/2021

Điện lực Ngã Năm

Một phần Khóm 2 – Phường 2 – thị xã Ngã Năm.

07:30

15:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/10/2021

Điện lực Ngã Năm

Một khách hàng trạm Xay Xát Nguyễn Văn Đông

07:30

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp