Ngày

Điện Lực

Khu vực

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

26/11/2021

Điện lực Trảng Bàng

Khu phố An Phú phường An Tịnh

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Châu Thành

Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Châu Thành

Công ty TNHH Năng Lượng Xanh NKD

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Ấp Bình Linh – Xã Chà Là

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Hoà Thành

Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung

06:00

17:00

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

26/11/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Phước Trung, Phước Tây xã Long Phước

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/11/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Trạm chuyên dùng khách hàng

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Trạm chuyên dùng khách hàng

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Tân Châu

Ấp Hội Thành xã Tân Hội

08:00

17:00

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Châu Thành

Công ty TNHH MTV XNK Công Nghệ Cao

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Châu Thành

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt

13:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Châu Thành

Ấp Thành Đông, ấp Thành Trung xã Thành Long

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Tân Biên

Tổ 4 ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

08:30

09:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Tân Biên

Tổ 6 ấp Mới, xã Tân Phong

09:00

10:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Tân Biên

Tổ 3 ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình

09:45

10:45

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Tân Biên

Ấp 5, ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Hoà Thành

Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam

08:00

11:30

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Hoà Thành

Ấp Trường Ân xã Trường Đông

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/11/2021

Điện lực Bến Cầu

Ấp Long Thạnh xã Long Chữ

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Trảng Bàng

Đường số 8 KCN Trảng Bàng

07:30

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/11/2021

Điện lực Dương Minh Châu

Ấp Phước Tân 1, xã Phan

08:00

17:00

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp